Werkwijze

Werkwijze artsen praktijk Integrale geneeskunde en kPNI

Het eerste consult zal bestaan uit een volledige anamnese , bespreken van de vragenlijst die u ter voorbereiding heeft ingevuld.
In kaart brengen van alle geneesmiddelen en voedingssupplementen die u gebruikt.
Controle op mogelijke interacties
Inventarisatie van de voorgeschiedenis en belangrijke levensgebeurtenissen
Beoordelen bloeduitslagen en andere relevante onderzoeken
Lichamelijk onderzoek ,klachtgericht

Vanuit de klacht die er nu is gaan we op zoek naar de risicofactoren die er mogelijk mee te maken hebben.

In kaart brengen van voedingsgewoontes van nu en het verleden,

Leefstijl,bewegingSlaap, bioritme, temperatuurcurve
Stressfactoren in jonge jeugd en later
Omgaan met stress
Invloed van de klacht op het sociale leven
Gedachtes en emoties die de klachten oproepen
Onderzoeken wat het onderliggende probleem is om daar de therapie op te baseren

Opstellen diagnose behandelplan en uitleg aan de patiënt:

  • aanpassen voeding waar nodig
  • bespreken leefstijl
  • adviezen beweging
  • adviezen herstel bioritme en slaap
  • gebruik voedingssupplementen in relatie tot klachten en risicofactoren
  • coaching ter bevordering stressreductie
  • advies ondersteunende homeopathische middelen
  • bio resonantie ter ondersteuning van de energie

De vervolgconsulten bestaan uit evaluatie van het ingezette traject en aanpassingen waar nodig.

Het eerste consult duurt een uur. Het eerste herhalingsconsult duurt 45 minuten
Verdere herhalingsconsulten zijn 30 minuten, er kan in overleg gekozen worden voor langere tijd, afhankelijk van de problematiek