Matrix Coaching Info

Wat is de Matrixmethode?

De Matrixmethode is een manier van coaching gebaseerd op NLP-technieken en ontwikkeld door Ingrid Stoop. Deze methode kan vooral goed werken bij beelddenkers en helpt ordening en structuur aan te brengen in je hoofd. De kern waar leerproblemen kunnen ontstaan is in het informatieverwerkingssysteem. Informatie komt binnen via verschillende wegen: zien, horen, voelen en denken. Daarna wordt het verwerkt, opgeslagen en ieder heeft een eigen manier om de informatie weer op te halen. Dit proces kan soepel verlopen en dan kan men de opgeslagen gegevens oproepen en gebruiken. Bij kinderen met leerproblemen, dyslexie, etc. gaat dit soms minder optimaal. Zij hebben een opbergsysteem dat niet zo efficiënt werkt. Via omwegen, ezelsbruggetjes of hulpmiddelen van buitenaf wordt dit ondersteund, maar op den duur zit het hoofd te vol, er kan niets meer bij.

Wat kun je ermee?

Kort gezegd: opruiming houden in je hoofd. Bewaren wat goed werkt, wegdoen wat niet meer nodig is en veranderen wat niet werkt. Beelddenkers zijn visueel, nemen beelden goed op, hebben snel ergens een plaatje bij. Ze verwoorden gemakkelijk hoe een gevoel eruit ziet, hoe een bepaalde gedachte nog steeds door het hoofd speelt en horen dan bv iemand praten. Alsof zich een film afspeelt in het hoofd. Ze maken plaatjes en woordbeelden.

Wanneer iemand letters omdraait, woorden steeds fout opschrijft, niet goed is in rekenen, tafels niet kan automatiseren, gebrek heeft aan concentratie of chaotisch doet dan kan het zijn dat het hoofd te vol zit. Informatie is mogelijk is niet efficiënt opgeborgen of ze hebben het verkeerde onthouden. I.p.v. uit te leggen hoe het wel moet, gaat de Matrixmethode met het interne representatiesysteem aan de slag. De leerstrategie van de cliënt wordt ontdekt en door de persoon veranderd in een meer optimale strategie. Dit kan al beginnen met de ordening van het alfabet. Waar staan de letters in je hoofd? Zijn ze goed zichtbaar en staan ze op een rij of door elkaar? Hoe zou je het liever willen? Ordening van het alfabet, cijfers 1-100, tafels, klok kijken. Foute woorden opruimen, de goede op de juiste plek zetten of woorden van de verschillende talen groeperen.

Uiteindelijk pak je met de Matrixmethode niet alleen letters en cijfers aan, je neemt ook onder de loep hoe iemand zich hieronder voelt. De beleving van wat de dyslexie met je doet. Word je er onzeker van, denk je dat je dom bent, voel je alsof je buiten een groep staat? Allemaal mogelijke gedachtenspinsels die te onderscheppen zijn. Dit resulteert in een betere concentratie en een kind dat lekker in zijn vel zit. Emotionele problemen die op het eerste gezicht niets met dyslexie te maken hebben kunnen eveneens aan de orde komen. Bedplassen, nagelbijten, angsten, nachtmerries, faalangst, blijven hangen in boosheid, niet goed voor jezelf op kunnen komen, verdriet, zorgen etc.

Voor wie?

Kinderen vanaf 6-7 jaar en volwassenen. Bij mensen die visueel zijn ingesteld merken we dat de methode het best werkt, omdat je uitgaat van de verbeelding die iemand heeft bij een bepaald probleem. Visuele personen zijn te herkennen aan de oogbewegingen die ze maken als ze zich een voorstelling maken van bv hoe een blauwe olifant eruit zou zien. Ze kijken dan omhoog, naar links voor de kijker want ze bedenken plaatje. Vraag je ze hoe hun eerst fiets er ook al weer uit zag, dan kijken naar rechts omhoog. Iemand die meer kenmerken heeft van een ‚gevoelsmens‘ kijkt eerder naar links beneden, een ‚denker‘ kijkt naar rechts beneden en iemand die zijn informatie vooral via het gehoor opdoet kijkt op oor-hoogte. Dit heeft te maken met het voorkeurssysteem dat iemand heeft en waar hij de informatie opslaat en vandaan haalt. Verder zijn visuele personen te herkennen aan grote gebaren tijdens het vertellen van een verhaal, een hoge stem, oog voor detail en afstemming van de kleding. Een levendige fantasie, slecht luisteren, creatief, verrassend, snel en flexibel in het denken.

Hoe herken je een beelddenker op school?

 • Komt jong over
 • Vertellen met grote gebaren, fantasie en werkelijkheid moeilijk te onderscheiden
 • Woorden worden verhaspeld, geen samenhangend geheel, woordvindingsproblemen
 • Informatieverwerking verloopt traag, moeite met luisteren en zich aan afspraken en regels houden
 • Veel fouten bij volgorde van letters, zinnen en cijfers
 • Automatiseringsprocessen, zoals lezen, tellen, sommen tot 10, tafels, topografie verlopen moeizaam
 • Vergeetachtig wat betreft opruimen van hun spullen
 • Kleine woordjes worden verwaarloosd, er worden synoniemen gelezen, er is tegenzin in lezen van dikke boeken (gebaseerd op ‚woordblindheid en beelddenken van drs.P.C.Ojemann)

Wat doe je dan?

Vertrekpunt van de Matrixmethode is de interne strategie die de cliënt heeft ontwikkeld om informatie te verwerken. Dit kan de cliënt laten zien door een tekening te maken van hoe het er in zijn hoofd uit ziet. Waar staan de letters, cijfers, tafels? Is het duidelijk genoeg, staat het op een goede plek of zit er iets voor dat teveel ruimte inneemt? De coach stemt af op de belevingswereld van de cliënt vanuit de gedachte dat de oplossing van het probleem in de mens zelf zit. Door het stellen van ‚open vragen‘ wordt de strategie van het leren ontdekt waardoor de mogelijkheid vrij komt om dit te veranderen. Wanneer dit duidelijk is, maakt de cliënt een tweede tekening die laat zien hoe hij het wel wil. Wat wil je veranderen? Door in te spelen op wat er te zien is op de eerste tekening en wat daarmee bedoeld wordt, kun je een veranderingsproces op gang brengen. Waarbij je begint bij het probleem wat als meest vervelend wordt ervaren.

Bijvoorbeeld:

 • Als de letters van het alfabet door elkaar staan, dan ruim je ze eerst op, vraag dan hoe ze het wel willen onthouden en installeer vervolgens de goede volgorde.
 • De cijfers 1-100 worden op een geordende manier aangeboden en geïnstalleerd.
 • De tafels krijgen een duidelijke plaats , nu met antwoorden.
 • Klokkijken kan met digitale tijden op de juiste plaats worden neergezet.
 • Gevoelens die teveel ruimte innemen worden opgeruimd en krijgen minder lading door bv de kleur of de vorm te veranderen.
 • Hierbij creëert de cliënt zijn eigen oplossing, dat maakt de werking bijzonder krachtig. Als alles wat in de weg zat is behandeld, kan de cliënt nog een derde tekening maken om te laten zien hoe het er inmiddels uit ziet in zijn hoofd en of dat naar tevredenheid is.