Bio Resonantie Info

Bioresonantie therapie

De BICOM Bioresonantie therapie is een specifieke diagnose en therapiesystematiek gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Het basisidee is dat het leven door een combinatie van materie, energie en informatie tot stand komt. De informatie zorgt dan voor het ‚in vorm‘ brengen van de materie.
Resonantie staat voor meetrillen. Het is te vergelijken met het verschijnsel dat een sopraan een glas kapot kan zingen. In dit geval komt de trilling (frequentie) van de stem van de sopraan overeen met de frequentie van het glas. Als we dit principe toepassen op het herstellen en genezen van biologische systemen van mens en dier dan noemen we het Bioresonantie.
Iedere vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt hij ook uit.

Dat geldt dus ook voor elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel. Net als voor virussen, bacteriën,zware metalen, voedingsmiddelen,pollen, schimmels etc. Iedere stof heeft zo een eigen kenmerkend karakter, ook wel het “frequentiespectrum“. De cellen in ons lichaam communiceren met elkaar. Dit vindt plaats d.m.v. lichtflitsen (biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties.

In een gezond lichaam functioneert deze informatie uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functies uitvoeren. Als iemand een acute ziekte krijgt, dan kan het intacte regelsysteem goed reageren op invloeden van buitenaf Bij een chronische ziekte is het regelsysteem verstoord en lukt het onvoldoende om het lichaam weer in balans te brengen. Wanneer storende substanties zoals gifstoffen, bacteriën, virussen, parasieten en stralingsinvloeden op het lichaam inwerken , dan wordt de communicatie tussen de cellen onderling belemmerd .Verstoorde celcommunicatie kan uiteindelijk ziekte veroorzaken. Pijnen, allergieën, maag en darmklachten, chronische vermoeidheid kunnen dan het gevolg zijn.

In de Bioresonantie is het doel om de regelsystemen in het lichaam te ondersteunen of weer op gang te brengen. Zo kan het lichaam zelf de balans weer hervinden.

Wat doet Bioresonantie?

De Bioresonantie kan het zelfregulerende vermogen van de mens aansturen. Het verstoort in eerste instantie het zieke evenwicht om vervolgens een nieuw evenwicht op te kunnen bouwen. Het werkt in op de celcommunicatie, een cel die geïsoleerd is communiceert niet.
Belastingen (bv zware metalen) zijn als informatie opgeslagen en verhinderen `normale” communicatie tussen cellen. Het resoneren van de frequenties in ons lichaam met het testmateriaal, geeft inzicht in het patroon van verstoringen. Wanneer ons lichaam in staat is om deze pathogene informatie van bv zware metalen incl. andere gifstoffen te verwijderen, dan zal er weer ruimte zijn voor een gezonde celcommunicatie.

Als ons lichaam moeite heeft om de informatie kwijt te raken, dan zullen we dit ondersteunen door ondersteunend middelen voor de nier,lever, lymfe te geven.

Oorsprong Bioresonantie

De Duitse arts dr. Franz Morell werkte al jarenlang succesvol met electro-acupunctuur. Op een dag in 1977 , kreeg hij op grond van zijn ervaring het idee dat zijn therapie nog gerichter zou kunnen worden als hij in plaats van medicijnen de trillingen van zijn eigen patiënten zou kunnen gebruiken. Hij liet een apparaat bouwen dat de lichaamseigen trillingen van zijn patiënten via elektroden kon opnemen en weer doorgeven. Deze trillingen /frequenties zette hij in het apparaat om volgens speciaal hiervoor ontwikkelde programma’s .De nieuwste versie van deze ontwikkeling heet de BIcom Optima.
De Bioresonantie- therapie gaat er vanuit dat het menselijk lichaam als energieveld elektromagnetische frequenties kan afgeven en opnemen.

De beginverergeringen kunnen grotendeels voorkomen worden door het afzwakken van behandelimpulsen. Hierdoor kan de therapie afgestemd worden op de individuele gevoeligheid van overgevoelige patiënten en kleine kinderen.

De behandeling

Afhankelijk van de vraagstelling kan de diagnose en therapie variëren van meten d.m.v. electroacupunctuur of biotensor en het gebruik van testampullen.
De therapie kan in eerste instantie gericht zijn op de opbouw van energie, opruimen van blokkades en zorgen dat de betreffende orgaansystemen die zorg moeten dragen voor het opruimen van gifstoffen weer optimaal gaan werken.

In de behandeling geeft de patiënt lichaamseigen informatie door aan het apparaat via de elektrode die in de hand gehouden wordt of via flexibele elektrodes die op het lichaam geplaatst kunnen worden. Na een specifieke bewerking komt de informatie weer bij de patiënt terug via de plaat waar de patiënt voor zit , of via de mat die meestal tegen de rug geplaatst wordt.

De behandeling is volkomen pijnloos. Er kan een wattenstaafje met speeksel in de ingangsbeker gedaan worden. Ook dit is een bron van informatie. In de uitgangsbeker van het apparaat kan een flesje met korrels worden gedaan.. Dit kan thuis ingenomen worden als verlenging van de behandeling.

Bij de vervolgbehandelingen kan bv de geïnverteerde informatie van het allergeen worden toegediend. De ampul met bv koemelk wordt in de ingangsbeker gedaan, de frequenties hiervan worden doorgegeven aan het apparaat. Van daaruit wordt dit signaal van het allergeen door het Bicom apparaat elektronisch bewerkt ( in dit geval geïnverteerd) en via een elektrodekabel aan de patiënt teruggegeven.

Een behandeling kan in tijd variëren. In het begin duurt het vaak 45-60 minuten. Na een aantal keren kan dat rond 30 minuten zijn.

Ondersteuning van de behandeling

  • Varkensvlees en worstsoorten belasten het lymfesysteem te zwaar en worden afgeraden tijdens de behandelingsperiode te gebruiken.
  • Gebruik zo weinig mogelijk suiker. Suiker verstoord de darmflora en daarmee de weerstand en de vertering. Het bevordert vele met de darm en alvleesklier aanverwante ziekten.
  • Tijdens de hele behandelingsperiode veel mineraalarm water drinken, dagelijks 1,5 liter. Alleen mineraalarm waterkan de door de therapie losgemaakte schadelijke stoffen uit het lichaam verwijderen en is bedoeld ter ontgifting.
  • Op de behandeldagen tenminste 6 uur voor en na de therapie geen koffie en alcohol gebruiken.
  • Voldoende rust als merkbaar is dat er moeheid optreedt na de behandeling